ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ตำบลให้มากขึ้น  โดยได้รับการบริจาคที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก  นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์คำ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา จำนวน 43 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา

รายละเอียด คลิกเข้าดูได้ที่นี่

Advertisements